+36 30 975 4350 | KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KAPCSOLATÉPÍTŐ KÉPZŐ KÖZPONT EGYESÜLET kapcsolat@enkepkozpont.hu

Intézményvezetők felkészítése a személyközpontú szemlélet módszertanára a stressz mentes vezetés, a hatékony érdekérvényesítés, valamint sikeres változásmenedzselés érdekében

 

Régi tapasztalat, hogy az intézményvezetők személyisége alapvetően meghatározza intézményük arculatát, az ott folyó munka hatékonyságát, vagy éppen stresszekkel teli voltát. Ugyanakkor éppen az intézményvezetők vannak a kitéve nagy stressznek, és stressz tűrő képességük sokban függ vezetői önismeretüktől.

 

Továbbképzés célja:
 •  A köznevelési intézmények vezetőit felkészítse a személyközpontú szemlélet ismeretére annak érdekében, hogy vezetői kompetenciáik, új eszközökkel bővüljenek.
 • A résztvevők megismerjék a hatalomgyakorlás fejlődés-lélektani, önismereti aspektusait, a csoportfolyamatok jelentőségét és a problémakezelés személyközpontú megoldásait.
 • Megismerik a stressz munkaszervezeti szintű következményeit, annak érdekében, hogy intézményeiket stressz mentesebben tudják vezetni és képesek legyenek folyamatos változásokhoz való alkalmazkodásra.

 

Továbbképzés tartalma
 • a személyközpontú szemlélet elméleti alapjai
 • a vezetők személyközpontú kommunikációjának sajátosságai
 • a vezetés önismereti kontextusai
 • a stressz munkaszervezeti szintű következményei
 • a fenntartóváltások következtében kialakuló új irányítási, felügyeleti struktúra

 

A résztvevők képessé válnak
 • alkalmazni a tanult csoportdinamikai ismereteket
 • a hatékony és stressz mentes kommunikáció módszereinek alkalmazására
 • saját és közösségük szociális atomjának elkészítésére
 • hogy felismerjék az általuk vezetett közösség működési kockázatait
 • a képzésen tanultakat és önismereti felismeréseiket is figyelembe véve – stratégiát tudnak alkotni annak érdekében, hogy az intézmény működése stressz mentesebb és kockázatmentesebb legyen
 • vezetői stratégiájuk megfogalmazására, melyet az általuk vezetett intézményről felvett szociális atom, és a tanult módszerek segítségével készítenek el
Trénerek:


György Margó


Iszlai Zoltán

Karsainé Soós Katalin

Nádas Mária

Panyi Ágnes

A képzés óraszáma:

30 óra (30 kreditpont)

 

Alapítási engedély nyilvántartási száma:

27282-87-2016

 

FAT lajstrom száma:

AL-2149

 

Felnőttképzési nyilvántartási szám:

00300/2009