+36 30 975 4350 | KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KAPCSOLATÉPÍTŐ KÉPZŐ KÖZPONT EGYESÜLET kapcsolat@enkepkozpont.hu

Hogyan tartsuk meg hivatásunkat örömforrásnak?

Szakmai személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, konfliktuskezelő, a kiégés megelőzését szolgáló tréning

 

A továbbképzés célja:

Segítséget nyújtson a pedagógusoknak, segítő foglalkozásúaknak az oktató- nevelő-segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tegye a résztvevőt önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére.

 

A továbbképzés tartalma:

A stressz jelenségeket és a stresszorok hatását megismerése. Az autogén tréning, és relaxációs, stressz-csökkentő technikák gyakorlása.
Önismerettel képesek legyenek a szükségleteik agressziómentes kifejezésére, kapcsolataik professzionális kezelésére.

 

A képzés módszerei:

A tréning a résztvevők aktív közreműködésére épül. A rövid tréneri magyarázatokat helyzetgyakorlatok követik. Az egyes foglalkozásokon a pedagógusok kiscsoportos (3-4 fő) és páros munkát is végeznek, hogy gyakorolják a megismert készségeket.

 

Trénerek:


György Margó


Iszlai Zoltán

Karsainé Soós Katalin

Nádas Mária

Panyi Ágnes

Takács Orsolya

 

Bence Boglárka

Túri Máté Mátyás

 

A képzés tartama:

30 óra (30 kredit pont)

 

A tréning díja:

40. 000.- Ft

 

Résztvevők száma:

12 – 21 fő